3568 sayılı meslek yasamız uyarı
Web Sitemize Hoş Geldiniz ...ÖZTÜRK MALİ MÜŞAVİRLİK
Sık Kullanılanlara Ekle Açılış Sayfam Yap
Mali Müşavir Kimdir?
 
 
Serbest muhasebeci mali müşavir olabilme şartları
a)

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b)

Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak.

c)

Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.

  Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.
d)

Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak

 
Serbest muhasebeci mali müşavir  yetki ve görevleri
a)

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr/zarar tablosu ve beyanname- leri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,

b)

Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,

c)

Yukarıdaki bentte, yazılı konularda belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda ya-zılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

   
Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması

Madde 33- Kanunen kullanılmaya yetkisi olmayanlar tarafından serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavir unvanlarının veya bu unvan veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır.

Oda, yukarıdaki fıkraya aykırı davranışları öğrendiğinde Cumhuriyet Savcılığına bildirmek mecburiyetindedir. Cumhuriyet Savcılığınca tahki-katın sonucu, Odaya ve ilgililere bildirilir.

 

 

default_04
 
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

E-Devlet
default_05
 
 
 
SGK PRİM ÖDEMELERİ

SGK PRİM ÖDEMELERİ KREDİ KARTIYLA ÖDEMELER BAŞLADI

 
   
  Lütfen Mail Adresinizi Yazınız !!!
 
 

 
Dolar 8,4402 8,4554
Euro 9,9382 9,9561
Has Altın
IMKB 100  
 
16.9.
default_06
        Şinasi Kader Öztürk © Copyright 2008 Öztürk SMMM